Liên hệ

Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi

 • Liên hệ làm web 
 • Liên hệ Guestpost
 • Liên hệ đặt banner
 • Liên hệ đặt backlink
 • Liên hệ Viết bài Review
 • Liên hệ chạy quảng Cáo

vui lòng liên hệ qua :

AH  CÓ DỊP HỢP TÁC THÌ CHUYỂN KHOẢN CỌC NÀO 🙂

 • Tên người nhận : Lê Anh Đông
 • Số Tài Khoàn : 0461000518237
 • Tên ngân hàng : Vietcombank – CN Sóng Thần
 
 • Tên người nhận : Lê Anh Đông
 • Số Tài Khoàn : 0510170727777
 • Tên ngân hàng : MB –  Ngân Hàng Quân Đội
 • Tên người nhận : Vũ Đình Hùng
 • Số Tài Khoàn : 5000168888868
 • Tên ngân hàng : MB –  Ngân Hàng Quân Đội